Sim Năm Sinh 1979

Số sim Mạng Giá bán Loại Đặt mua
0986.09.08.79 10.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
0982.121.279 10.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
0983.10.12.79 8.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
0969.13.12.79 10.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
0971.05.12.79 2.950.000 Sim năm sinh Đặt mua
0356.1111.79 10.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
0337.27.08.79 1.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
0336.06.12.79 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
0961.12.01.79 2.850.000 Sim năm sinh Đặt mua
0335.1111.79 10.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
0328.21.08.79 1.090.000 Sim năm sinh Đặt mua
0972.11.08.79 2.790.000 Sim năm sinh Đặt mua
0988.18.02.79 2.950.000 Sim năm sinh Đặt mua
0349.11.11.79 5.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
0971.18.02.79 2.850.000 Sim năm sinh Đặt mua
0862.1111.79 13.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
0968.30.02.79 2.950.000 Sim năm sinh Đặt mua
0989.21.01.79 2.890.000 Sim năm sinh Đặt mua
0865.11.11.79 11.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
0962.01.05.79 2.890.000 Sim năm sinh Đặt mua
0989.19.01.79 2.790.000 Sim năm sinh Đặt mua
0866.26.07.79 2.790.000 Sim năm sinh Đặt mua
0389.1111.79 13.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
0869.11.08.79 660.000 Sim năm sinh Đặt mua