Sim Năm Sinh 1999

Số sim Mạng Giá bán Loại Đặt mua
0764.22.11.99 790.000 Sim năm sinh Đặt mua
0986.11.11.99 77.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
0967.23.08.99 2.890.000 Sim năm sinh Đặt mua
0984.31.06.99 2.390.000 Sim năm sinh Đặt mua
0968.08.03.99 4.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
0971.03.06.99 2.950.000 Sim năm sinh Đặt mua
0982.17.02.99 2.890.000 Sim năm sinh Đặt mua
0974.27.10.99 1.950.000 Sim năm sinh Đặt mua
0965.16.06.99 4.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
0975.12.02.99 2.890.000 Sim năm sinh Đặt mua
0965.31.05.99 1.990.000 Sim năm sinh Đặt mua
0973.09.01.99 1.950.000 Sim năm sinh Đặt mua
0965.13.03.99 1.990.000 Sim năm sinh Đặt mua
0964.08.04.99 1.990.000 Sim năm sinh Đặt mua
0967.22.02.99 1.990.000 Sim năm sinh Đặt mua
0965.05.1299 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
0971.05.08.99 1.990.000 Sim năm sinh Đặt mua
0398.22.07.99 660.000 Sim năm sinh Đặt mua
0332.13.01.99 660.000 Sim năm sinh Đặt mua
0379.01.08.99 660.000 Sim năm sinh Đặt mua
0378.13.01.99 660.000 Sim năm sinh Đặt mua
0388.28.12.99 660.000 Sim năm sinh Đặt mua
0344.25.07.99 660.000 Sim năm sinh Đặt mua
0368.10.04.99 660.000 Sim năm sinh Đặt mua